I Norge kontrolleres og vurderes drikkevannskvaliteten i henhold til Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868).  Mattilsynet fører overordnet tilsyn med vannforsyningen og reviderer Bergen Vann sitt internkontrollsystem i henhold til bestemmelser i Drikkevannsforskriften.

Nedenfor vil du finne analysedata fra de enkelte behandlingsanleggene i 2021. Dokumentasjonen oppdateres årlig.

Forsyningsområdene ved normale forhold er kort omtalt og vist i kartet. Alle anlegg, bortsett fra Risnes, forsyner mot et felles distribusjonsnett, og grensene mellom forsyningsområdene vil kunne forskyves ved behov.

Espeland   Jordalsvatnet   Kismul   Risnes   Svartediket    Sædalen