I Norge kontrolleres og vurderes drikkevannskvaliteten i henhold til
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften,
FOR-2016-12-22-1868). Mattilsynet fører overordnet tilsyn med
vannforsyningen og reviderer Vann- og avløpsetatens
internkontrollsystem i henhold til bestemmelser i drikkevannsforskriften.
Nedenfor vil du finne analysedata fra de enkelte behandlingsanleggene
i 2020. Du vil også finne opplysninger om hardhet, klor og
bikarbonat i vann fra de enkelte anleggene. Dokumentasjonen
oppgraderes årlig.
Forsyningsområdene ved normale forhold er kort omtalt og vist i
kartet. Alle anlegg, bortsett fra Risnes, forsyner mot et felles
distribusjonsnett, og grensene mellom forsyningsområdene vil kunne
forskyves ved behov.

Espeland   Jordalsvatnet   Kismul   Risnes   Svartediket    Sædalen