DRIKKEVANN MÅ PRODUSERES OG DISTRIBUERES TIL FORBRUKERNE HELE DØGNET OG HELE ÅRET.

Seksjon for Vannbehandling sørger for drift og vedlikehold av behandlingsanlegg

Seksjon for Vanndistribusjon sørger for at behandlet drikkevann kommer fram til forbrukerne