EN RØRINSPEKSJON BLIR FILMET FRA INNSIDEN AV ET RØR. FILMEN FORTELLER NOE OM HVORDAN TILSTANDEN TIL RØRET ER. VED INSPEKSJONEN VIL KUNDEN FÅ EN RAPPORT I HENHOLD TIL EN NORVAR STANDARD (NORSK VANN).

Hva gjøres i en rørinspeksjon?

Med en topp moderne rørinspeksjonsbil utføres inspeksjon av rør med størrelse fra 80 mm til 1200 mm. En benytter vanlig kamera, stakekamera, flere typer selvgående kameraer og rotorkamera - da er det fint lite som overses ved en rørinspeksjon. 
Utstyret gir oss mulighet til å kjøre en liten kameravogn inn i en hovedledning. Vognen kan stoppe ved alle grenrør (siderør) til hovedledningen.

Kameravognen er knyttet til en 600 m lang kabel, som gjør oss i stand til å inspisere svært lange ledningsstrekk. En lager rapporter fortløpende og DVD med svært høy bildekvalitet oppnås.

Vi tilbyr rørinspeksjon utført med stakekamera. Dette er utstyr som er godt egnet på en mindre ledning. Stakekameraene er av typen gyro, som stabiliserer kameravognen og alltid viser et rør med bunnen nederst i bildet. Dette gir en ekstra trygghet, spesielt om det ikke sees vann i røret. Kamerautstyr benyttes ofte i forbindelse med høytrykksspyling, for å avdekke skade eller feil slik at utbedring, eller planlegging av utbedring kan gjøres.

Hvorfor utføre en rørinspeksjon?

En rørinspeksjon benyttes gjerne ved mistanke om feil på et rør eller ved planlegging av nye arbeidsoppgaver ved rørnettet. En rørinspeksjon kan gi resultater som benyttes i forbindelse med budsjettering og planlegging av et vedlikeholdsarbeid.

Der det avdekkes feil eller skader på et rør, blir dette dokumentert i en skriftlig rapport. I rapporten fortelles det nøyaktig hvor feil eller skade er, dette kan gjøre skadeutbedring mindre kostbar og samtidig skåne miljøet for unødvendige ødeleggelser.