Bergen Vann kan i begrenset omfang påta seg oppdrag for andre kommuner som omfatter rehabilitering av ledninger og kummer, eller punktreparasjoner på ledningsnettet. Et slikt oppdrag vil bli administrert av prosjektleder i Bergen Vann. Bergen Vann har sentral godkjenning for ansvarsrett etter Plan og bygningsloven i klassene Utførelse - overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3, Utførelse av sanitær, vann og slukkeutstyr i tiltaksklasse 3 og Kontroll - overordnet ansvar for kontroll av tiltak i tiltaksklasse 3. Prosjekter gjennomført enten i egen regi eller prosjektleder sørger for at arbeidet blir planlagt og utført av autoriserte firma. Hvis oppgavens omfang krever det vil bestemmelser om offentlige anskaffelser selvfølgelig måtte følges.