Bergen Vann KF sin seksjon for vannproduksjon har ansvar for drift av seks vannbehandlingsanlegg i Bergen kommune og to anlegg i Os kommune.

Bergen Vann har de senere år hatt spesielt fokus på optimalisering av vannbehandlingsprosessene for å redusere forbruk av kjemikalier og energi. Optimal kjemikaliedosering og effektiv filterdrift har redusert driftsproblemer/alarmer utenom arbeidstid, filtereffektivitet har økt, i tillegg er store besparelser nådd i kjemikalieforbruk og energiforbruk. Vi har fokusert de siste årene på å effektivisere filterspylingen siden behandlet vann er brukt til filterspyling både for 2-media og 3-media filter.

Kontakt oss gjerne om dere ønsker bistand for å optimalisere vannbehandlingsanlegg. 

Paula Pellikainen

Telefon: +47 934 96 626

Se link for eksempler på optimalisering på Svartediket VBA, Sædalen VBA og Os VBA.