Det kan være mange ulike årsaker til at avløpsledning går tette. Kanskje den mest kjente årsaken til tette rør i juletid er at ribbefettet tømmes rett i utslagsvasken. En finner både bleier, filler, håndklær og lignende avfall som er spylt ned via toalettet. Tette avløpsledningen kan føre til at kloakken slår tilbake i bygningen, og dårlig lukt og oversvømmelse blir resultatet.
Bergen Vann utfører kontinuerlig spyling og rensk av ledningsnettet. Dette gjør en for å unngå stopp og redusere risiko for oversvømmelse fra avløpsnettet. 

Et av hjelpemidlene ved vedlikehold av ledningsnettet, er en arbeidsbil som kan spyle ledningene og suge opp slammet fra de samme ledningene.