ELEKTRO- OG AUTOMASJONSGRUPPEN SØRGER FOR AT VÅRE SYSTEMER FUNGERER SLIK DE SKAL OG AT ANLEGG OG STASJONER TILFREDSSTILLER PÅLAGTE BESTEMMELSER

Gruppen består av 7 personer og har drifts- og vedlikeholdsoppgaver på ca 400 elektriske anlegg. 

Gruppen bidrar med faglig støtte i prosjekterings- og byggefasen ved utbygging av større og mindre vannforsynings- og avløpsanlegg.

PLS-er til styresystemene for VA anleggene programmeres.

ENØK tiltak planlegges og gjennomføres med godt resultat. Satsing på ENØK har gitt en nedgang på 4 mill kWh fra året før.