For å opprettholde godkjent kvalitet på drikkevannet fra vannbehandlingsanlegget fram til forbruker må ledningene være rene innvendig. Nye ledninger må derfor desinfiseres før de tas i bruk. Også eksisterende ledninger må av og til desinfiseres. Hvis det er mistanke om at forurenset vann kan være kommet inn i ledningen, må desinfisering gjennomføres. Mistanke kan skyldes undertrykk i ledningen som kan ha ført til innlekking. Det kan skje for eksempel etter brudd eller andre trykkløs situasjoner. Eller mistanke kan skyldes uhell i forbindelse med bruddreparasjoner etc..  

Biologisk aktivitet i vannet fører til at slam kan samle seg opp i ledningsnettet. Det er ikke en helsemssig risiko, men slam kan løsne og følge med vannet inn i huset til abonnenene. Brunt vann kan gi uheldige bruksmessige konsekvenser. For å unngå dette blir ledningene rutinemessig rensket. Det skjer oftest ved hjelp av styrt spyling, men av og til også ved hjelp av pluggkjøring.