Avløpsrenseanlegg som tilføres avløpsvann tilsvarende 10 000 pe eller mer og har utslipp til sjø, er etter Forurensningsforskriften § 14 pliktig til å foreta akkreditert prøvetaking av både tilført og renset vann. Prøvetakingen skal skje i samsvar med ISO 17025.

Bergen Vann KF sørger for at prøvetakingen i de aktuelle renseanleggene skjer akkreditert i et felles prosjekt sammen med 10 andre vestlandskommuner. 

Per dags dato er det i Bergen kommune kun Knappen RA som har krav til akkreditert prøvetaking. De andre store anleggene er for tiden under ombygging og vil få samme krav til akkreditering etter at de er ferdig utbygget.