Bergen Vann foretrekker langsiktige avtaler slik at virksomheten kan organiseres i forhold til de faste forpliktelsene som Bergen Vann påtar seg. Likevel vil selvfølgelig Bergen Vann yte assistanse og hjelpe til hvis det er akutte behov eller hvis oppdragene lar seg gjennomføre innenfor den kapasiteten som finnes i organiasjonen uten at dette går ut over de langsiktige avtalene.

Eksempler på tjenester der Bergen Vann kan bistå med spesialkompetanse og utstyr finner du i menyen.