BERGEN VANN HAR CA 150 ERFARNE MEDARBEIDERE SOM ER SPESIALISTER PÅ OMRÅDET
 

Kravene til vannforsyning og avløp øker. Kravene til kvalitet, sikkerhet, planverk og dokumentasjon av drift og vedlikehold er blitt betydelig strengere ettersom årene har gått. Også befolkningen stiller strengere krav til kommunens tjenester på sektoren.   

Med ca 150 godt kvalifiserte ansatte har Bergen Vann et stort og kompetent fagmiljø i forhold til mange av de mindre kommunene. Bergen Vann er sertifisert etter ISO 9001 og har bygget opp gode system for kvalitetssikring samt planmessig drift og vedlikehold. Tilgang til systemer, et større fagmiljø, bedre beredskap, bedre mulighet for etterutdanning og faglig oppdatering gjør Bergen Vann til en kompetanseorganisasjon som også kan ivareta drift og vedlikehold i mindre kommuner. 

Mange mindre kommuner opplever stadig større problem med å etterleve kravene. Bergen Vann ble etablert blant annet for å skulle betjene et eksternt marked med operatørtjenester på vannforsyning- og avløpsområdet. Det gjør at samarbeid med Bergen Vann er interessant. Vi opplever stadig økende interesse fra mindre kommuner om å inngå avtale om en form for samarbeid, eller å overlate hele ansvaret for drift og vedlikehold til Bergen Vann. Det tar tid å få et samarbeid til å fungere optimalt, slike avtaler må derfor ha et lengre perspektiv med en varighet på minimum 5 - 10 år.

Utviklingen går mot oppretting av større regionale operatører. I vår region ønsker Bergen Vann å være den ledende aktøren.