SEKSJON FOR VANNPRODUKSJON HAR ANSVAR FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV ANLEGGENE I OS

Vannbehandlingsanlegg i Os

Fra desember 2013 har Os kommune inngått en avtale med Bergen Vann KF om utførelse av drifts- og vedlikeholdsoppgaver på vannbehandlingsanleggene i Os.

Nøkkeltall

Os vannbehandlingsanlegg
Produksjonskapasitet: 11.500 m3/døgn
Prosess: Koagulering/filtrering (Dynasand-filter/korrosjonskontroll (vannglass) og UV-desinfeksjon). 

Søvik vannbehandlingsanlegg
Antall personer: 600 
Prosess: Klor-desinfeksjon, UV-desinfeksjon og ph-justering.