SEKSJON FOR VANNPRODUKSJON HAR ANSVAR FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV ANLEGGENE I BERGEN

Bergens befolkning teller ca 270.000 mennesker og 97 % av disse forsynes med vann fra Bergen vannverk. Bergen vannverk er betegnelsen på fem vannbehandlingsanlegg som i fellesskap sørger for drikkevann til Bergen by. Disse fem anleggene er Jordalsvatnet, Svartediket, Sædalen, Kismul og Espeland. I tillegg forsyner Risnes vannverk ca 250 personer på Trengereid.

Alle anleggene har to hygieniske barrierer. Fire av anleggene har koagulering/filtrering som en barriere og UV-desinfeksjon som barriere nummer to. De to andre har klordesinfeksjon samt UV-desinfeksjon. 

Ved anlegget på Espeland er det installert to minikraftverk. Kraftproduksjonen baserer seg på produksjon av drikkevann, men i stedet for å redusere trykket fra høyereliggende vannkilder blir energien tatt ut i elektrisk kraft. Ved full drift kan anleggene produsere ca 8,5 GWh som tilsvarer strømforbruket for ca 500 eneboliger.

Sikkerheten i vannforsyningen i Bergen er god. Vannproduksjonen er fordelt på 5 anlegg, som alle kan levere vann opp og inn i et sentralt system av overføringstunneler eller vannbasseng i byfjellene. Herfra kan vannet distribueres til de ulike delene av byen. Bassengene inneholder reserver nok til noen døgns forbruk i et krisetilfelle. Og på denne måten kan eventuell svikt i et av anleggene kompenseres med øket produksjon fra de øvrige. Dessuten kan fire mindre reservekilder settes inn ved behov. Disse er Raudtjern, Bogetveitstemma, Gamsebotntjern og Sætervann. Ved en alvorlig krise er det også mulighet for å benytte det gamle vannverket Storavatn i Laksevåg.

Nøkkeltall

For Bergen kommune produseres det årlig ca 37 mill m3 drikkevann i følgende vannbehandlingsanlegg:

Svartediket vannbehandlingsanlegg
Produksjonskapasitet 80.000 m3/døgn
Normal produksjon 40.000 m3/døgn
Prosess: Koagulering/filtrering/korrosjonskontroll (Moldeprosess) + UV-desinfeksjon

Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg
Produksjonskapasitet 45.000 m3/døgn
Normal produksjon 17.000 m3/døgn
Prosess: Koagulering/filtrering/korrosjonskontroll (Moldeprosess) + UV-desinfeksjon

Espeland vannbehandlingsanlegg
Produksjonskapasitet 67.000 m3/døgn
Normal produksjon 27.000 m3/døgn
Prosess: 2-media sandfilter, korrosjonskontroll (Kalk + CO2), klordesinfeksjon og UV-desinfeksjon

Risnæs vannbehandlingsanlegg
Produksjonskapasitet 150 m3/døgn
Normal produksjon 35 m3/døgn
Prosess: Siling, klordesinfeksjon og UV-desinfeksjon

Sædalen vannbehandlingsanlegg
Produksjonskapasitet 16.000 m3/døgn
Normal produksjon 6.000 m3/døgn
Prosess: Koagulering/filtrering/korrosjonskontroll + UV-desinfeksjon

Kismul vannbehandlingsanlegg
Produksjonskapasitet 24.000 m3/døgn
Normal produksjon 8.000 m3/døgn
Prosess: Koagulering/filtrering/korrosjonskontroll + UV-desinfeksjon