Standard praksis for lekkasjekontroll i Vest Europa bygger på rutinemessige målinger av minimum nattforbruk i fast definerte målesoner. Metoden ble innført i Bergen kommune i 2008-2009.  Vannlekkasjene har blitt redusert med 8 millioner m3 pr år siden metoden ble tatt i bruk.

Trykkregulering er en annen metode for lekkasjekontroll. Metoden egner seg godt for områder med mange små lekkasjer.  

Lekkasjekontroll