Bergen Vann har en viktig oppgave i å sikre at den gode kvaliteten på drikkevannet fra våre 6 vannverk opprettholdes helt frem til forbruker. Dette stiller store krav til renheten av et komplisert distribusjonsnettverk bestående av overføringstunneller, høydebassenger, pumpestasjoner og nesten 1000 km rørledninger. Ledningsnettet blir kontinuerlig vedlikeholdt, reparert, forbedret og utvidet for å sikre at du som forbruker får det vannet du forventer. Selv om vi kontinuerlig skifter ut deler av nettet, har vi også områder med rør som er så gamle som fra slutten av 1800 tallet.  

Selv om vannverkene behandler vannet i flere trinn før det oppnår den renhet vi krever, vil det alltid være en viss avleiring i ledningsnettet. Selve ledningsnettet vil også kunne avgi partikler som kan samles i rørledninger med lavere strømningshastighet. Avleiringene i rørene er ikke et hygienisk problem, men vi alle forventer klart og blank vann. Det er også strenge krav til hvor klart vannet skal være, og for å sikre dette bruker BergenVann store ressurser på rutinemessig rengjøring av ledningsnettet.

Rengjøring gjøres sonevis og oftest i form av gjennomspyling der en på en kontrollert måte øker vannhastigheten gjennom definerte deler av nettet. I enkelte områder bruker vi også renseplugger (skumgummi) som sendes gjennom rørene – og for øyeblikket tester vi ut en ny teknikk med luftassistert spyling.

Hvis mulig vil ledningsnettet kobles om slik at forbrukeren fortsetter å få rent vann selv om rengjøring pågår, og vi gjør vårt ytterste for at ingen merker den pågående jobben. Iblant er det dessverre ikke mulig å unngå at forbrukeren opplever redusert vanntrykk eller noe brunt vann som følge av arbeidet. De enkelte husstandene vil i slike tilfeller bli varslet på forhåndvia sms for å redusere ulempen mest mulig.

Ledningsrengjøring (pdf)

Vannkran