Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse.
Bergen Vann er ansvarlig for håndtering av personopplysningene som samles inn når du leverer inn vannprøver. Bergen Vann følger personopplysningsloven i behandlingen av dine personopplysninger.(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31) 

Hvilken informasjon samler vi om deg? 

  • Navn, personnummer og adresse samles alltid inn for å entydig identifisere deg som kunde. Dersom ikke du selv har fyllt ut denne informasjonen, vil vi søke frem informasjonen fra sentralt folkeregister, (https:/www.infotjenester.no)
  • Epost og telefonnummer lagres dersom dette er opplyst av deg som kunde. 
     

Hva brukes informasjonen til? 

  • Sende prøvesvarene til adressen du har oppgitt 
  • Sikre at faktura og purring av pengekrav sendes til korrekt mottaker
     

Hvordan lagres informasjonen?

Dataene om deg lagres i laboratorie-informasjonssystemet, og kopi av disse dataene sendes over det interne datanettverket til Bergen Kommune sitt økonomisystem.

Hvem har tilgang til datene dine? 

Det er kun autorisert personell på laboratoriet, samt merkantilt personell i Bergen Vann og Bergen Kommune som har tilgang til dataene dine.

Taushetsplikt

Alt personell som har tilgang til dine data har taushetsplikt