Vannlaboratoriet er akkreditert etter NS-EN-ISO-IEC-17025.

Forøvrig er Bergen Vann KF sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.