PRODUKSJONEN KREVER SPESIALKOMPETANSE PÅ GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER. BERGEN VANN HAR DERFOR EGET LABORATORIUM FOR VANNANALYSER.
 

Laboratoriet har fire ansatte og utfører analyser av vannprøver. Laboratoriet er akkreditert iht
EN-NS ISO 17025. Produksjon og distribusjon av drikkevann krever nøye kontroll med kvaliteten på drikkevannet. Vannprøver blir tatt ut ihht kravene i drikkevannsforskriften både på vannbehandlingsanleggene og på distribusjonsnettet. Prøvene blir analysert for en rekke parametre for å sikre at vannkvaliteten til enhver tid er i tråd med kravene fra helsemyndighetene.