I Bergen kommune, kontakt
døgnåpen vaktsentral

I Bjørnafjorden kommune, kontakt 
Teknisk drift
eventuelt,sjekk
aktuelle DriftsmeldINGER i Bjørnafjorden kommune

For andre henvendelser
Bergen Vann KF er lett tilgjengelig og setter stor pris på om du kontakter oss.

Ring, send en e-post eller bruk kontaktskjema.

   55 56 75 00

   bergenvann@bergen.kommune.no

Vannlaboratoriet@bergen.kommune.no

Åpningstid 08:00 - 15:00

Telefontid 09:00 - 15:00