Mesterbrev i rørleggerfaget

Dersom du har svennebrev kan du ta mesterbrev i rørleggerfaget. For å søke om mesterbrev kreves fag-/eller svennebrev i et mesterfag og at du har arbeidet i mesterfaget i minst 6 år eller minst 2 år etter fag- eller svenneprøven. Teorikravene er bestått eksamenene i mesterfagskolen eller tilsvarende utdanning med karakteren D eller bedre.

Teknisk Fagskole – utdannelse i tekniske fag

Teknisk fagskole er et tilbud til alle som har nødvendig bakgrunn innen et yrkesfag. Flere veier fører til opptak: Du kan ha fagbrev etter ny eller gammel ordning, kombinert med relevant yrkeserfaring. Mer enn fem års relevant yrkeserfaring kvalifiserer også til opptak. Det spesielle med teknisk fagskole er at du kan kombinere ny teori og spennende praksis med erfaringer du allerede har fra arbeidslivet. 

Ingeniørutdanning

Videre utdanning til ingeniør er mulig for spesielt interesserte som har den nødvendig grunnkompetanse, enten fra tidligere eller ved at de har gjennomført Teknisk Fagskole. Studiet er i regi av HIT (Trondheim Tekniske Skole). Det gjennomføres som en kombinasjon av eget studium og fjernundervisning, kombinert med felles samlinger en gang pr mnd. Studiet går over 3 år og krever betydelig innsats utenfor arbeidstid.