Vi kan gi deg fagopplæring av god standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt. Vi kan tilby læreplasser i to ulike fag:
 - Automatikerfaget 
 - Kjemiprosessfaget

Ledige lærlingeplasser lyses ut i midten av februar i felles utlysning fra HR Bemanning i Bergen kommune. Søknad om lærlingeplass bes derfor søkt om via denne utlysningen. Du finner utlysningen blant annet på finn.no og Bergen kommune sine hjemmesider; bergen.kommune.no.

VI lyser ut ledige plasser via Yrkesopplæringen sin utlysning den 15.02.2021. Se finn.no.

For mer informasjon, ta kontakt med HR rådgiver  Gudrun Horvei