Er du klar for en karriere som bidrar til at vi også i fremtiden har godt vann i springen og et rent hav? Vi er opptatt av å bygge kunnskap i hele organisasjonen og vil være med å sørge for at det gis rom for personlig og faglig utvikling.

Vi har behov for sivilingeniører/ingeniører samt personer med relevant yrkesrettet utdanning til utvikling, drift og vedlikehold innen vannproduksjon, avløpsrens og ledningsnett.