Avløpsnettet i Os består av et ca.120 km langt system av ledninger med 39 avløpspumpestasjoner. Dette fungerer som transportårer for avløpsvannet.

For å unngå at ledningene går tett gjennomføres spyling og rengjøring etter et fastsatt program. 

Pluggkjøring av ledninger blir rutinemessig gjennomført for å fjerne avsetninger i ledningen.

Pumpestasjonene kan beskrives som "hjertene" i transportsystemet. Kontinuerlig overvåking av stasjonene skjer via overvåkingssystem og regelmessig tilsyn.

Med TV-biler som brukes til rørinspeksjon bistår vi prosjektavdelingen i Os kommune med rehabiliterings- og forebyggende arbeid.