Avløpsnettet består av et ca 1.200 km langt system av ledninger, 161 avløpspumpestasjoner samt 35 tunneler.  Dette fungerer som transportårer for avløpsvannet.

For å unngå at ledningene går tett gjennomføres spyling og rengjøring etter et fastsatt program. 

Pluggkjøring av ledninger blir rutinemessig gjennomført for å fjerne avsetninger i ledningen.

Pumpestasjonene kan beskrives som "hjertene" i transportsystemet. Kontinuerlig overvåking av stasjonene skjer via overvåkingssystemet.