SEKSJON FOR AVLØPSTRANSPORT UTFØRER DRIFT OG VEDLIKEHOLD PÅ AVLØPSNETTET SLIK AT AVLØP FRA FORBRUKERNE KOMMER FRAM TIL RENSEANLEGGENE OG IKKE FØRER TIL SJENANSE OG SKADE PÅ OMGIVELSER OG MILJØ. VI ER 33 ANSATTE. 
 

Seksjonen har ansvaret for transportsystemet for avløp. Dette omfatter alle anlegg som skal til for å transportere avløpsvann fra forbruker til renseanleggene. Elementene i systemet; tunneler, ledninger, kummer, overløp, pumpestasjoner etc. krever god og systematisk drift og vedlikehold for å fungere etter hensikten.

Ett av våre hovedmål er å hindre at avløpsvann kommer på avveier, og det brukes store ressurser for å unngå forurensing av miljøet.

Seksjonen utfører også oppdrag for oppdragsgivere som har behov for våre tjenester. Vi har en stor kombinert suge- og spylebil som brukes til spyling og rengjøring av ledninger og kummer. Vi har også to kjøretøy som er utstyrt for TV-rørinspeksjon for kontroll av tilstanden på ledningsnettet.

På landsbasis er vi blant de ledende innen fagområdet, og vi utvikler oss stadig videre med nye ideer og metoder i samarbeid med eksterne miljøer i Norge og i utlandet.