Fra venstre: Fereidun Akhoundzadeh, Bergen Vann KF; Jorunn Hjartåker Lunde, One Subsea; Atle Gunnarsen, One Subsea; Sandra McCarley, Bergen Vann KF; Jarl Helmer Svanberg, Bergen Vann KF; Anita Nysæther Kristiansen, Backer Bolig AS; Arne Bergo, DIHVA IKS; Louise Andersen, Fæster Brygge borettslag; Tom Sæbø, Tison-Titlestad AS; Ove Nedregotten, Tison- Titlestad AS;  Helge Botnen, DIHVA IKS;

Tre privateide biologisk/ kjemisk avløpsrenseanlegg, levert av Tison- Titlestad AS er pålagt til å ta akkrediterte prøver av avløpsvann etter ISO/IEC 17025:2005. Etter henvendelse fra de anleggseierne har Bergen Vann KF inngått avtale med disse for å forberede anleggene og gjennomføre akkreditert prøvetaking av avløpsvann.

Prøvetakingen utføres etter DIHVA IKS sitt akkrediterte system, TEST 262, av kontrahert personell fra Bergen Vann KF.