AVLØP MÅ HÅNDTERES PÅ EN BETRYGGENDE MÅTE FOR Å HINDRE SKADELIGE EFFEKTER FOR OMGIVELSER OG MILJØ 
 

Seksjon for Avløpstransport sørger for betryggende transport fra forbruker frem til avløpsrenseanleggene. 

Seksjon for Avløpsrens renser avløpsvannet for skadelige stoffer før det vannet slippes ut. Seksjonen er også ansvarlig for slambehandling av slammet som skilles ut fra avløpsvannet.