Vårt kvalitetssystem skal sikre kvaliteten på produkter og tjenester som vi leverer.

SERTIFISERING

Bergen Vann er sertifisert etter ISO-standard 9001:2015 i tillegg er vårt vannlaboratorium akkreditert etter ISO-standard 17025. Se kopier av sertifikater nedenfor

 

SENTRALGODKJENNING

Bergen Vann har følgende sentralgodkjenninger i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak. Godkjenningen er gyldig til 27.05.2022. 

  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3.