Når vann skal renses er det svært krevende å tilpasse den riktige mengden innsatsfaktorer ettersom en rekke parametere avgjør vannkvaliteten. Dette omfatter blant annet konsentrasjonen av fosfor, nitrogen og partikler, i tillegg til vannmengde, temperatur og alkaliteter. I dag benyttes tradisjonelle reguleringsteknikker og operatørene må ofte gjøre erfaringsbaserte manuelle justeringer. Hvordan disse variablene påvirker renseprosessen er utfordrende å identifisere i detalj for oss mennesker, og dette ivaretas ikke i tradisjonell reguleringsteknikk.

Etter et vellykket forprosjekt, tar Invapro-partnerne løsningen videre og videreutvikler de datadrevne algoritmene som kan beregne optimal vannbehandling raskere og mer nøyaktig enn det som er mulig i dag. Mer presise data vil gjøre at det brukes færre kjemikalier og mindre energi. Resultatet kan dermed bli rent vann til en lavere pris for innbyggerne i kommunen.

Målet er det vil gi bedre og mer stabil kvalitet på vannrensingen og redusere kjemikalie- og energibehovet. Klarer vi det, vil både den operasjonelle stabiliteten og sikkerheten øke betydelig, og kanskje kan vi forskyve utbyggingsbehovet for infrastrukturen.

Her kan du kan lese mer om dette prosjektet