Bergen Vann KF ble ny etat Bergen vann fra 1. oktober 2021, og vi holder på bygge ned denne nettsiden og overføre innhold til våre nye nettsider under “Innbyggerhjelp” på Bergen kommune sine sider. 

Bergen vann sine nettsider 

 

Nyheter fra Bergen Vann KF 2015 -> 2021