VISJON

Vår visjon er å være den ledende VA-operatør i Norge. 

Ledende vil si at vi skal være i faglig front på våre kjerneområder, med sterkt fokus på kvalitet i de tjenestene som vi leverer.

VA-operatør betyr at vi skal ha fokus på drift og vedlikehold av VA-anlegg. 

ETIKK OG VERDIER

Bergen Vann er en viktig samfunnsaktør som skal bidra til en positiv utvikling i samfunnet.

Det er viktig at vi som monopolist aldri misbruker vår makt overfor verken kunder eller leverandører. Alle skal behandles respektfullt og vi er forpliktet til å ivareta alle interesser på en god måte.

For å utøve ett godt skjønn har vi utviklet noen verdier som skal være til hjelp i hverdagen. Våre verdier skal motivere oss til innsats, styrke vår identitet og sikre at vi fremstår som enhetlig.

 • Langsiktig
  Vi skaper løsninger som skal vare i mange år.
   
 • Handlekraftig
  Vi er beslutningsdyktige og får ting til å skje. Vi forener det teoretiske og det praktiske. 
   

 • Pålitelig
  Våre løsninger er solide og robuste. Vi er åpne og ærlige. 
   
 • Omtenksom
  Vi har et særlig samfunnsansvar å ivareta. Vi skal bry oss om mennesker og miljø. Vi hjelper hverandre og deler gjerne vår kunnskap.